Menu Zamknij

Kadra

Rada Pedagogiczna w Szkole Podstawowej w Trepczy:

Leontyna Krowiak dyrektor szkoły / matematyka
Dorota Bętkowska edukacja przedszkolna
Ewa Bień wiedza o społeczeństwie
Daria Blecharczyk-Ciętak nauczyciel wspomagający / edukacja dla bezpieczeństwa / technika
Agnieszka Bochenek historia / język angielski
Krystyna Buczkowicz edukacja wczesnoszkolna
Wioletta Burdziak-Zabłotny pedagog / wychowanie do życia w rodzinie
Mariola Gorczyńska język angielski
    Wiesława Imbierowicz chemia
Barbara Janus język niemiecki
Natalia Szybka nauczyciel wspomagający
Bogusława Kaczmarska nauczyciel bibliotekarz
Jadwiga Kozak edukacja wczesnoszkolna / matematyka
Joanna Lewicka język polski / geografia
Aneta Mąka historia / wychowanie fizyczne
Ewa Rajtar matematyka / informatyka / technika
Anna Rychlicka nauczyciel wspomagający
Magdalena Sabat nauczyciel wspomagający
Maria Siedlecka przyroda / geografia
Krystyna Sołtysik edukacja wczesnoszkolna
Mariusz Sumara wychowanie fizyczne
Beata Suwała edukacja przedszkolna
Joanna Śliwiak muzyka / plastyka / zajęcia artystyczne
Jerzy Woźniczyszyn fizyka
Bożena Zarzyka język polski / biologia
Artur Szczepański religia
Dawid Wierdak religia