Menu Zamknij

Rada Rodziców

PREZYDIUM RADY RODZICÓW
W ROKU SZKOLNYM
2018/2019

W Szkole Podstawowej w Trepczy działa Rada Rodziców, w której skład wchodzi 1 przedstawiciel każdej klasy, wyłoniony w tajnych wyborach podczas pierwszego zebrania klasowego.

Spośród przedstawicieli zostało wybrane Prezydium w składzie:

Przewodniczący        Monika Bartkowska

Zastępca                     Agnieszka Kucharska

Skarbnik                     Dominika Nowakowska

Sekretarz                    Aneta Dziemitko

Komisja rewizyjna:

Grzegorz Buczek

Joanna Tabisz