Menu Zamknij

PROGRAM „ZDALNA SZKOŁA”

            Gmina Sanok pozyskała środki finansowe na doposażenie jednostek oświatowych w sprzęt komputerowy niezbędny do prowadzenia lekcji w trybie zdalnym – ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach: I Osi priorytetowej POPC- „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” Działania 1.1. „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.
Nasza szkoła z Programu „Zdalna szkoła” otrzymała  3 laptopy, które ułatwią prowadzenie zdalnej edukacji, ale będą też pomocne po powrocie uczniów do szkoły.

Skip to content