Menu Zamknij

I Gminny Turniej Językowy ANGLOMANIA – TREPCZA 2014 ,,PRACTICE MAKES PERFECT …” (Trening czyni Mistrza)

Oto motto nowej formy popularyzowania i doskonalenia języka angielskiego podjętej przez nauczycielki języka angielskiego panią Mariolę Gorczyńską i Agnieszkę Bochenek. Zorganizowały one po raz pierwszy w tym roku Gminny Turniej Językowy ANGLOMANIA 2014, który zajął miejsce trwającego już osiem lat powiatowego Festiwalu Kultury Polsko-Angielskiej. Celem Turnieju Językowego ANGLOMANIA jest propagowanie języków obcych i motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego, promowanie aktywności językowej dzieci i młodzieży i rozwijanie w nich wiary we własne możliwości językowe, a także wyrównywania szans edukacyjnych uczniów ze środowiska wiejskiego; kształtowanie postawy ciekawości świata i otwarcie na samokształcenie. Turniej ma na celu przede wszystkim stworzenie możliwości uczniom z terenu Gminy Sanok do sprawdzenia swych umiejętności językowych i pobawienia się językiem angielskim.

Turniej przebiega dwuetapowo:

I etap: uczestnicy rozwiązują samodzielnie test konkursowy, który trwa 45 min. i zawiera pytania zamknięte, na które tylko jedna odpowiedź spośród kilku jest prawidłowa.

II etap: trzy drużyny z każdej kategorii (SP i G) posiadające kolejno największą liczbę punktów (suma punktów każdego uczestnika drużyny) przechodzą do finału Turnieju. Wyłonieni liderzy drużyn finałowych losują zestawy pytań z zakresu kultury krajów anglojęzycznych i odpowiadają na nie ustnie (w języku polskim) przed jury konkursowym.

29 maja 2014 roku odbył się po raz pierwszy w naszej szkole I Gminnym Turnieju Językowym ANGLOMANIA – TREPCZA 2014, w którym wzięło udział 12 uczniów z 4 szkół podstawowych z terenu Gminy Sanok. Po napisaniu testu leksykalno-gramatycznego liderzy drużyn konkursowych wzięli udział w finale, który dotyczył wiedzy z zakresu kultury krajów anglojęzycznych.
Przy mocnym dopingu publiczności jury w składzie: Barbara Dżugan – starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, Bartosz Kusy – doradca metodyczny Wyd. Pearson w Rzeszowie, Jacek Jakubaszek –nauczyciel akademicki i metodyk języka angielskiego wyłoniło laureatów Turnieju:

I miejsce – SP w Trepczy

II miejsce – SP w Pakoszówce

III miejsce – SP w Prusieku

IV miejsce – SP w Falejówce

Zwycięzcy konkursu otrzymali atrakcyjne nagrody, które zostały im wręczone przez członków jury konkursu oraz panią dyrektor Zespołu Szkół w Trepczy Leontynę Krowiak. W czasie przerwy pomiędzy kolejnymi etapami Turnieju jego uczestnicy mogli odpocząć podczas występu teatrzyku SMILE ze szkoły podstawowej. Uczniowie kl. IV – VI przedstawili żartobliwą sztukę pt. The Feelings Collector(reż. M. Gorczyńska) a uczennice naszego gimnazjum zaśpiewały po angielsku i żywiołowo zatańczyły.

Składamy szczególne podziękowania osobom i instytucjom,
które zawsze nas wspierają przekazując upominki na nagrody:
Księgarni Językowej U KUBY w Sanoku,
Wydawnictwu Pearson w Rzeszowie
oraz osobom prywatnym

Skip to content