Menu Zamknij

Myśl krytycznie, ucz kreatywnie.

W klasie I w tym roku szkolnym prowadzona jest innowacja pedagogiczna:

„Poranne minutki” – projekt „Nasza klasa w 4K”:

czyli K jak – komunikacja, K jak – kooperacja,

K jak – krytyczne myślenie i K jak – kreatywność.

W ramach tej innowacji zrealizowano lekcje z wykorzystaniem materiałów opracowanych na potrzeby projektu „Myśl krytycznie, ucz kreatywnie”. Nauczyciele biorący udział w projekcie otrzymali pakiet materiałów dydaktycznych, w tym autorski model edukacyjny, scenariusz zajęć i książki o krytycznym myśleniu. Doświadczeni eksperci i ekspertki w dziedzinie krytycznego myślenia poprowadzili 5 webinarów. Podczas tych spotkań uczestnicy dowiedzieli się, jak skutecznie wykorzystać narzędzia krytycznego myślenia w ramach lekcji przedmiotowych, takich jak język polski, historia, biologia, oraz podczas  godzin  wychowawczych

U podstaw modelu leży założenie, że krytyczne myślenie jest zbiorem kompetencji, które można rozwijać. Dzieci w wieku szkolnym (szkoła podstawowa) są wystarczająco duże, by zrozumieć, że krytyczne myślenie jest ważną życiową umiejętnością, którą można doskonalić i korzystać z niej z coraz większą wprawą.

Krytyczne myślenie można rozwijać w różnych formach, z wykorzystaniem różnorodnych metod. Warto wykorzystywać istniejące narzędzia edukacyjne, tworzyć nowe albo po prostu zadawać pytania. Kluczowa jest realizacja celu, czyli wzrost kompetencji krytycznego myślenia.

Metody angażujące, czyli zapraszające uczniów i uczennice do aktywnego udziału w zajęciach, są jednym z elementów budujących sytuację edukacyjną, zachęcających i ułatwiających przyswajanie nowej wiedzy i rozwijanie umiejętności.

Skip to content