Menu Zamknij

Dodatkowe dni wolne od zajęć

W związku z zmianą harmonogramu egzaminu ósmoklasisty ustaloną przez dyrektora CKE dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych ulegają przesunięciu z 21-22-23 kwietnia 2020r. na: 16 – 17 – 18 czerwca 2020r. Przypominamy również, że zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2019/2020 dodatkowym dniem wolnym od zajęć dydaktycznych jest piątek 12 czerwca 2020r.

W tych dniach nie będzie prowadzone zdalne nauczanie, nie będzie lekcji on-line.

Skip to content