Menu Zamknij

Jubileusz 100-lecia Niepodległości TABLICA – KSIĘGA SŁUPY CHWAŁY I ŚWIATŁA SŁAWY

W ostatnią niedzielę września br. przy pięknej słonecznej pogodzie odbyły się uroczystości związane z Jubileuszem 100-lecia Niepodległości. Wstępem do obchodów stało się prawykonanie oratorium katyńskiego Pomóż przebaczyć w aranżacji muzycznej znanego muzyka i jednocześnie organisty Marka Dzioka. Mszy św. za Ojczyznę koncelebrowanej w miejscowym kościele przez pięciu kapłanów przewodniczył i słowo Boże wygłosił ks. prałat Feliks Kwaśny z Sanoka. Zachęcał wszystkich, a zwłaszcza obecne na uroczystości dzieci i młodzież szkolną do chętnego podejmowania postaw patriotycznych. „Prymas Tysiąclecia – kardynał Stefan Wyszyński często mawiał: pierwszą po Bogu jest miłość Ojczyzny… Z tej miłości również zdamy kiedyś rachunek przed Bogiem”. Miłym akcentem stało się odczytanie przez Posła na Sejm RP listu od Prezydenta RP Andrzeja Dudy do parafian Trepczy i przekazanie na ręce ich proboszcza ks. Piotra Rymarowiczaflagi z tzw. edycji prezydenckiej oraz pamiątkowej szabli. Te niezwykle cenne i prestiżowe prezenty zostały następnie oddane: flaga – dzieciom, zaś szabla trafiła w ręce kościelnego Jerzego Bartkowskiego. To jeden z najstarszych mieszkańców Trepczy – pamiętający jako dziecko czasy ostatniej wojny, którego proboszcz wobec wszystkich uczestników uczynił honorowym kustoszem narodowej tradycji. W odpowiedzi słychać było dumne słowa: Tak mi dopomóż Bóg!

Po zakończeniu Mszy w rytmach poloneza Ogińskiego Pożegnanie Ojczyzny najmłodsi jej uczestnicy z radością i dumą nieśli biało-czerwoną mega flagę w miejsce, na którym wspólnym wysiłkiem przygotowano kamień z okazałą granitową tablicą. Większość prac przy tworzeniu Skweru Niepodległości wykonali nieodpłatnie miejscowi fachowcy, piaskowanie tablicy i małych tabliczek na słupy powierzono zaprzyjaźnionej firmie kamieniarskiej z Sanoka. Z bezinteresowną pomocą pośpieszyła firma reklamowa Krokus przygotowując odpowiednie napisy i okolicznościowy plakat z twórcami niepodległości. Kształt otwartej księgi przypomina Księgę Historii Polski, którą od ponad 1050 lat zapisują coraz to nowsze pokolenia. 7 milowych słupów „sławy i chwały” podświetlonych nocą przypomina wydarzenia będące polską chlubą i dowodem czuwania Bożej Opatrzności i Królowej Polski nad naszą ziemską ojczyzną. Górujący nad obeliskiem krzyż łączy wszystkie ofiary walk o wolność i niepodległość Polski, z tą jedyną złożoną przez Chrystusa na Golgocie. Na maszt przy gromkim śpiewie hymnu państwowego została wciągnięta flaga podarowana przez Prezydenta.

Odsłonięcia tablicy dokonał poseł na Sejm RP Piotr Ursuski wraz z Wójtem Gminy Sanok Pawłem Wdowiakiem i Panią Sołtys Bogusławą Kaczmarską. W poświęceniu uczestniczyli wszyscy kapłani – goście, którzy zaszczycili swoja obecnością: ks. Antoni Moskal – proboszcz Pielni, ks. Wiesław Tomczyk – proboszcz Kuźminy, ks. dr Paweł Konieczny – dyrektor Caritas z Przemyśla. Obok złożonych wiązanek biało-czerwonych kwiatów młodzież postawiła zapalone znicze. W sali WDK odbyła się ostatnia część spotkania. Barwne występy małych artystów z miejscowej Szkoły Podstawowej, której wieloletnią dyrektorką jest Leontyna Krowiak przeplatane były krótkimi przemówieniami i scenkami historycznymi. Niezwykle ciekawą refleksją historyczną podzieliła się z wszystkimi harcmistrz Krystyna Chowaniec, nominowana w tym roku do miana Honorowego Obywatela Miasta Sanoka. Dotyczyła ona pierwszych dni po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku w Ziemi Sanockiej.

Rada Rodziców przygotowała dla wszystkich Gości smaczny poczęstunek.

W przygotowanie części artystycznej i dekoracji zaangażowali się nauczyciele: p. D. Blecharczyk-Ciętak, p. A. Bochenek, p. K. Buczkowicz, p. J. Kozak, p. A. Mąka, p. J. Lewicka, p. A. Rychlicka, p. M. Sabat, p. K. Sołtysik, p. M. Sumara, p. J. Śliwiak, p. B. Zarzyka. Koordynatorem przedsięwzięcia była p. Bogusława Kaczmarska.

Skip to content