Menu Zamknij

Międzynarodowy Dzień Krajobrazu

Międzynarodowy Dzień Krajobrazu to święto ustanowione w celu promowania zagadnień związanych z ochroną i planowaniem krajobrazu, z inicjatywy Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Tegoroczne hasło to „Woda w krajobrazie”. Krajobraz ma realny wpływ na jakość naszego życia. Woda na równi z powietrzem i glebą stanowią istotny składnik środowiska. Jest jednym z podstawowych elementów przyrody, decydującym o istnieniu życia na Ziemi. Celem tegorocznych obchodów Dnia Krajobrazu jest zwiększanie świadomości dotyczącej roli wody w kształtowaniu i funkcjonowaniu krajobrazów.

W naszej szkole w ramach obchodów Dnia Krajobrazu nawiązano współpracę z Nadleśnictwem Bircza, a także przeprowadzono dwie inicjatywy związane z kształtowaniem i ochroną otaczającego nas krajobrazu. Zorganizowany został konkurs fotograficzny pt. „Krajobraz z wodą w tle”, którego celem było uwrażliwienie uczniów na piękno otaczającego nas świata, a także przeprowadzono lekcję pt. „Jestem przyjacielem przyrody”. W celu przekazania uczniom wiedzy na temat krajobrazu, w tym procesów, które wpływają na jego kształt, funkcji jakie pełni, kultywowanych tradycji i występujących zagrożeń uczniowie klas IV i V przygotowali dla uczniów klas młodszych scenariusz inscenizacji Kochajmy Ziemię. Ponadto uczniowie klasy IV wykonali prace plastyczne techniką 3 D na temat natury. Wszyscy uczestnicy spotkania obejrzeli bajkę „Dzik Ryjo”, na podstawie której organizatorki spotkania przeprowadziły quiz wiedzy ekologicznej. Mamy nadzieję, że dzieci dowiedziały się wielu cennych informacji dotyczących przyrody. Akcję koordynowały panie: Daria Blecharczyk – Ciętak i Anna Rychlicka.

Skip to content