Menu Zamknij

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka

Prawa człowieka zawarte w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka dotyczą każdej osoby od chwili narodzin, a jeszcze dodatkowo dzieci chronione są prawami zawartymi w uchwalonej dokładnie 26 lat temu Konwencji o Prawach Dziecka. Konwencja uchwalona z inicjatywy Polski, 20 listopada 1989 roku przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych, została podpisana przez wszystkie państwa na świecie. Czy to znaczy, że prawa dziecka są respektowane? Niestety, w wielu zakątkach świata dzieci nie mają dostępu do edukacji, opieki medycznej, bezpieczeństwa i życia w pokoju, do schronienia, do ochrony przed wyzyskiem, do wolnego czasu i zabawy, do wyrażania własnych poglądów, do wolności. Obowiązkiem nas dorosłych jest dążenie do tego, by prawa te były respektowane zarówno na naszym podwórku, jak i w najdalszych zakątkach Ziemi.

Na pamiątkę uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka obchodzimy Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka, który w naszej szkole odbył się 12 grudnia. W trakcie uroczystego apelu uczniowie przypomnieli krótko rys historyczny praw dziecka i człowieka. Następnie przewodniczący klas wzięli udział w konkursie związanym z tematyką apelu. Jury wyłoniło zwycięzców i przyznało słodkie nagrody.

Skip to content