Menu Zamknij

Profilaktyka w odcinkach- osłona czwarta

Kolejnym naszym działaniem profilaktycznym było marcowe spotkanie z policjantką p. Izabelą Rowińską z Wydziału ds. nieletnich, która przeprowadziła pogadanki w dwóch grupach wiekowych dla kl. III-VI i kl. VII- VIII.

Policjantka szczegółowo omówiła rodzaje czynów karalnych, poinformowała również o odpowiedzialności karnej nieletnich obowiązującej już od 13 roku życia. Wyjaśniła uczniom, na czym polega ochrona danych osobowych, przestrzegła przed umieszczaniem zdjęć bez zgody osób sfotografowanych, a także rozpowszechnianiem pornografii (np. rozsyłaniem filmików czy zdjęć), omówiła przejawy demoralizacji.

Szczegółowo wyjaśniła uczniom, że nauczyciel jest funkcjonariuszem publicznym i naruszenie jego dóbr jest przestępstwem ściganym z urzędu. Policjantka poinformowała uczniów o kompetencjach dyrektora szkoły, które są większe niż policji. M. in. dyrektor może zlecić uczniowi (za jego zgodą) prace społeczne (np. za zniszczenie mienia szkolnego) lub zgłosić sprawę do sądu.

Spotkanie było bardzo pouczające. Uczniowie uświadomili sobie, że nie są bezkarni, a ich działania w sieci zawsze zostawiają ślad.

Skip to content