Menu Zamknij

Szanowni Rodzice

W związku z przywróceniem nauczania stacjonarnego w klasach I-III i wytycznymi MEiN, GIS i MZ wprowadziliśmy w szkole wymagane zmiany, by zapewnić dzieciom bezpieczeństwo podczas zajęć. Klasa III uczy się, jak do tej pory w sali nr 6 i wchodzi do szkoły głównym wejściem. Nie zmienia się również miejsce zajęć klasy I -mały budynek. Natomiast dla klasy II została przystosowana sala nr 13, do której uczniowie wchodzą wejściem po prawej stronie głównego budynku (z podjazdem). Nie ulega zmianie plan lekcji.

Przypominamy o zachowaniu Procedur bezpieczeństwa w czasie epidemii COVID-19 w Szkole Podstawowej w Trepczy.

Klasy IV-VIII od 18 stycznia 2021r. kontynuują realizację obowiązku szkolnego zdalnie.

Skip to content