Menu Zamknij

Upamiętnienie literatów

Rok 2021 został przez Sejm RP ustanowiony rokiem kilku wybitnych poetów:

– Cypriana Kamila Norwida – w dwusetną rocznicę urodzin,

– Krzysztofa Kamila Baczyńskiego – w setną rocznicę urodzin,

– Tadeusza Różewicza – w setną rocznicę urodzin;

oraz jednego z najpoczytniejszych polskich pisarzy science fiction – Stanisława Lema (również w setną rocznicę urodzin).

Aby przybliżyć młodzieży tych ważnych dla rozwoju literatury polskiej twórców, nauczycielki: Joanna Lewicka i Bożena Zarzyka zaplanowały szereg działań, w które zostali zaangażowani również uczniowie. Najstarsza klasa przygotowała prezentacje multimedialne dotyczące życia i twórczości C. K. Norwida, klasy 6 i 7 – portfolia poświęcone udokumentowaniu dorobku T. Różewicza i K. K. Baczyńskiego, natomiast uczniowie klasy 5 wykonali roboty zainspirowane „Bajkami robotów” S. Lema. We wszystkich tych klasach zapoznaliśmy się z opowiadaniem s.f. „Trzej elektrycerze”. Odbyły się również „Poranki poetyckie”, w czasie których uczniowie czytali lub recytowali (oraz krótko omawiali) wybrane utwory poetyckie. Prace uczniów zostały zaprezentowane na szkolnym korytarzu, co pozwoliło na przybliżenie dorobku twórców całej społeczności szkolnej.

Skip to content