Menu Zamknij

Zachęcamy do udziału w konkursie plastycznym Smart Szkoła

800 mobilnych pracowni multimedialnych składających się z 16 laptopów każda – to nagrody, które można zdobyć w konkursie #OSEWyzwanie.

Konkurs jest adresowany do szkół z miejscowości do 50 tysięcy mieszkańców, które uczestniczą w projekcie OSE oraz programie mLegitymacja szkolna.

Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu pracy plastycznej pt. „Smart Szkoła” wykonanej w dowolnej technice plastycznej, czyli: praca przygotowana na temat edukacji cyfrowej i inteligentnej szkoły przyszłości, wykorzystującej szybki i bezpieczny internet oraz nowe technologie w procesie edukacji i zarządzania placówką. Praca nie może być wcześniej publikowana, ani nagradzana w innych konkursach, musi stanowić wyłącznie oryginalną twórczość Uczestnika biorącego udział w konkursie. Uczestnik może zgłosić wyłącznie jedną pracę plastyczną.

Przy ocenie pracy plastycznej jury, powołane przez NASK, będzie brało pod uwagę:
            a) zgodność pracy z tematyką konkursu,
            b) oryginalność ujęcia tematu,
            c) poprawność wykonania,
            d) estetykę oraz kompozycję pracy.

Zgłoszone prace plastyczne będą weryfikowane przez NASK w kontekście ich autorskiego charakteru. Prace konkursowe można składać do 16 września do godz. 11.00 do p. E. Rajtar.

Skip to content