Menu Zamknij

Zajęcia rozwijające „Novum” w klasie „0”

W grupie zerówki odbyły się cykliczne, specjalistyczne zajęcia z Treningu Uwagi (Metoda Attention Autism wg Giny Davies) pod tytułem „Pudełko”. Trening Uwagi jest jednym z wielu kroków do osiągnięcia pożądanych zachowań. Program składa się z czterech poziomów. Całość poprzedzona jest planem zaprezentowanym dzieciom w formie graficznej.

Program AAP:
Poziom I- skupienie uwagi
Poziom II- utrzymywanie uwagi
Poziom III- przenoszenie uwagi
Poziom IV- uwaga i zmiany

Największą wartością Treningu Uwagi jest przede wszystkim świetna zabawa. W trakcie zajęć nauczyciel stwarza warunki, aby jego uczniowie potrafili uczyć się, myśleć, poszukiwać, doskonalić, komunikować się, działać i współpracować.

Dzięki przeprowadzanemu treningowi następuje wzrost kompetencji komunikacyjnych (nauka przekazywania swoich odczuć, pragnień, lęków w relacjach społecznych), niwelowanie zachowań trudnych i zakłócających pracę w grupie. Trening uwagi jest etapem rozwoju komunikacji, komunikowanie zaś, to klucz do prawidłowego funkcjonowania społecznego oraz korzystania z edukacji w przyszłości.

Zajęcia opracowała i przeprowadziła Pani Agnieszka Gajos.

Skip to content