Menu Zamknij

Monitor multimedialny (i nie tylko) na lekcjach języka angielskiego

Wykorzystywanie monitora multimedialnego, tablicy interaktywnej, komputera czy też telefonu komórkowego na lekcjach języka angielskiego sprzyja efektywnej nauce języka. Uczniowie naszej szkoły mają możliwość korzystania z tych dostępnych pomocy i w sposób interesujący przyswajać wiedzę, utrwalać ją, a tym samym rozwijać zainteresowanie przedmiotem i wdrażać się do samokształcenia. Stosując między innymi monitor interaktywny korzystamy z platformy Wordwall, Quizlet, Quiziz, Kahoot oraz innych pomocy interaktywnych udostępnianych przez wydawnictwo Pearson na Mobilnej Platformie Edukacyjnej czy też Oxford University Press lub MacmillanEducation.

Takie nauczanie multisensoryczne polega na oddziaływaniu na więcej niż jeden zmysł podczas nauki. Dzięki temu nauczyciel może aktywować możliwości, które tkwią w uczniu. W nauczaniu języka obcego bardzo ważne jest wielokrotne powtarzanie tych samych treści (słówek, zwrotów, poleceń), ale oddziałując na różne bodźce i wykorzystując różne aktywności. Zatem uczniowie z różnymi rodzajami pamięci mają możliwość je aktywować i osiągać dobre efekty, które są najbardziej widoczne teraz, czyli pod koniec roku szkolnego.

Nowoczesne nauczanie jest interesujące, gdy korzystamy ze współczesnych technik i pomocy, a nasza szkoła zawsze stara się być z nimi na bieżąco.

Skip to content