Menu Zamknij

Konkurs ekologiczny

Cel konkursu 

  • Propagowanie ekologicznego stylu życia poprzez wykorzystanie surowców wtórnych do własnoręcznego wykonania torby wielokrotnego użytku.
  • Kształtowanie postawy świadomego konsumenta.
  • Rozwijanie zdolności plastycznych u dzieci.

Przedmiot konkursu 
Zadanie konkursowe polega na zaprojektowaniu i własnoręcznym wykonaniu torby wielokrotnego użytku. Przy wykonaniu torby mogą pomóc rodzice (np. przy szyciu).

Uczestnicy konkursu 
Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV-VI Szkoły Podstawowej w Trepczy.

Zasady udziału w konkursie 
Udział w konkursie jest dobrowolny.
Torbę można wykonać z dowolnych surowców, np. kartonu, ubrań, materiałów, sznurków, itp.
Technika wykonania, wielkość torby są dowolne.
Komisja powołana przez organizatorów będzie oceniała pomysłowość, estetyczne wykonanie i funkcjonalność torby. Jury przyzna najlepszym nagrody i wyróżnienia.

Terminarz 
Konkurs zostaje ogłoszony z dniem 01.12.2020 r.
Zdjęcie wykonanej pracy konkursowej należy wysłać do pani Anny Rychlickiej (anna.rychlicka@trepcza.edu.pl) lub pani Darii Blecharczyk-Ciętak (daria.blecharczyk@trepcza.edu.pl).
Akceptowalne jest również przesłanie prac na platformie edukacyjnej Teams do 15.12.2020r. 
Rozstrzygnięcie konkursu i ocena prac nastąpi w dniu 18.12.2020r.

Skip to content