Menu Zamknij

Zmiany w kalendarzu roku szkolnego 2020/2021

W związku Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 listopada 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w tym roku szkolnym ferie zimowe dla uczniów odbędą się w jednym terminie 4 – 17.01.2021r. 

Przesunięcie terminu ferii zimowych powoduje konieczność modyfikacji kalendarza roku szkolnego 2020/2021.

Wprowadzone zostają następujące zmiany:

03.02.2021r. – konferencja klasyfikacyjna – I półrocze roku szkolnego 2020/2021
04.02.2021r. – zebranie wywiadowcze
29, 30 i 31.03.2021r. – dodatkowe dni wolne od zajęć (przedłużenie wiosennej przerwy świątecznej).

Bez zmian pozostaje zimowa przerwa świąteczna od 23.12.2020 r. do 1.01.2021r.

Edukacja zdalna przy wykorzystaniu platformy MS Teams zostaje przedłużona do 22.12.2020r.

Skip to content