Menu Zamknij

Powiatowy konkurs historyczny – „Powstanie Styczniowe”

Powstanie styczniowe wybuchło 22 stycznia 1863 roku, gdy Komitet Centralny Narodowy wydał Manifest powołujący Tymczasowy Rząd Narodowy. Powstanie 1863-1864 było najdłużej trwającym zrywem niepodległościowym w epoce porozbiorowej. Do walki wciągnęło wszystkie warstwy społeczeństwa, odcisnęło się silnie na ówczesnych stosunkach międzynarodowych, a wreszcie spowodowało ogromny przełom społeczny i ideowy w dziejach narodowych, co wywarło decydujący wpływ na rozwój nowoczesnego społeczeństwa polskiego. Powstanie pochłonęło kilkadziesiąt tysięcy ofiar i odcisnęło ogromne piętno na dążenia niepodległościowe kolejnych pokoleń Polaków. W ramach obchodów 160 rocznicy wybuchu powstania, nasza szkoła wzięła udział w powiatowym konkursie historycznym: „Postanie Styczniowe”, zorganizowanym przez Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Sanoku 15 lutego 2023 roku.  Szkołę reprezentowały uczennice klasy VII – Patrycja Szczujko i Natalia Wronowska. Konkurs polegał na rozwiązaniu testu zawierającego zadania zamknięte i otwarte. W wyniku rywalizacji Patrycja Szczujko zajęła 6 miejsce. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem wśród uczniów, zarówno ze szkół podstawowych, jak i średnich. Dla uczennic na pewno było to nowe ciekawe doświadczenie.  

Skip to content