Menu Zamknij

Samarytanie z Markowej

Na początku roku szkolnego w naszej szkole pojawiła się wystawa związana z beatyfikacją Rodziny Ulmów, która miała miejsce 10 września w Markowej. Wiktoria i Józef z ich siedmiorgiem dzieci, zostali zamordowani przez hitlerowców za to, że w czasie II wojny światowej, dali schronienie w swoim domu Żydom. Na wystawę złożyły się materiały udostępnione przez Instytut Pamięci Narodowej – „Samarytanie z Markowej. Ulmowie – Polacy zamordowani przez Niemców za pomoc Żydom”. Rodzina ta otrzymała również tytuł Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. Ich prosta wiara była przesiąknięta miłością do bliźniego, wrażliwością na potrzeby innych, chęcią pomocy i otwartością na każdego, kto przychodził do ich skromnego domu. Modlitwa dawała im siłę i wzmacniała postawę, która została przypieczętowana heroiczną śmiercią. Znamienne są słowa wypowiadane w czasie Ich beatyfikacji: „Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich”.

Skip to content