Menu Zamknij

Światowy Dzień Życzliwości

Listopad to miesiąc w którym obchodzimy Światowy Dzień Życzliwości. Początkowo Dzień ten nosił nazwę Dnia Pozdrowień. Pomysł Światowego Dnia Pozdrowień narodził się w Stanach Zjednoczonych już w 1973 roku pod nazwą World Hello Day.

Dwaj bracia – wtedy studenci- postanowili zareagować na wieść o wonie pomiędzy Egiptem a Izraelem. Chcieli pokazać światu, iż walka, przemoc i nienawiść szkodzą, nie budują i nie prowadzą do rozwiązywania problemów. Postanowili propagować życzliwość, aby przekonać rządzących do pokojowych rozmów, wierząc, że każdy konflikt można rozwiązać poprzez uczciwą, spokojną rozmowę i gest wyciągniętej życzliwej dłoni. To właśnie ludzka życzliwość i porozumienie ma wprowadzić tę ideę w życie. Życzliwość wobec drugiego człowieka, wzajemny szacunek, tolerancja, chęć niesienia pomocy i działania na rzecz innych- dlaczego to tak trudne w dzisiejszych czasach.

Wiele konkretnych cech wymaga się od kandydata na wysokie stanowisko w firmie, czy studenta szukającego swojej pierwszej pracy, a nawet od bezrobotnego aplikującego do prostej pracy – potrzebne jest doświadczenie, wykształcenie, kreatywność, dyspozycyjność, osiągnięcia. Nikt jednak nie pyta o poziom szacunku dla innych, tolerancji, znajomości dobrych słów, umiejętności wyciągania dłoni w geście pojednania, nie sprawdza się poziomu życzliwości. A często to właśnie życzliwość buduje najlepsze relacje biznesowe, pozwala rozwijać firmę i składa się na pozytywny jej wizerunek. Człowiek życzliwy cieszy się zaufaniem innych, co przekłada się na dobry kształt i rozwój społeczności, w której funkcjonuje.

Jeśli wszyscy spróbujemy być bardziej mili dla otoczenia, okaże się, że otoczenie odwzajemnia się tym samym. A kto z nas nie chciałby spotykać na swej drodze miłych, życzliwych, uśmiechniętych ludzi?

Również i my Szkolny Klub Mediatora chcieliśmy włączyć się w organizację tego dnia, postanowiliśmy zamienić złośliwość na życzliwość. Pokazaliśmy jak poprzez rozmowę można rozwiązać każde nieporozumienie, każdy konflikt czy spór przy użyciu mediacji przeprowadzonych przez mediatorów rówieśniczych: Magdalena Kramarczyk, Zofia Leszczyk, Michalina Lewicka, Kinga Potomska. Serdecznie dziękujemy uczennicom za zaangażowanie.

Skip to content