Menu Zamknij

Uroczyste pasowanie na Czytelnika

27 kwietnia w bibliotece szkolnej odbyło się uroczyste ,,Pasowanie na Czytelnika Biblioteki szkolnej uczniów klasy I”. Głównym celem tego spotkania było zachęcenie najmłodszych uczniów do korzystania z biblioteki szkolnej, wypożyczania książek, a tym samym nieustannego rozwijania umiejętności czytania. Zanim jednak będą mogli korzystać z biblioteki, musieli złożyć przyrzeczenie. Zajęcia rozpoczęły się pogadanką na temat funkcjonowania biblioteki, korzystania ze zgromadzonych zasobów oraz zasad wypożyczania książek i obchodzenia się z nimi. Przyszli czytelnicy w obecności Pani dyrektor Marii Siedleckiej oraz Wychowawcy klasy złożyli uroczyste przyrzeczenie, że będą kochać i szanować książki, korzystać z ich mądrości i sumiennie wypełniać obowiązki czytelnika. Po złożeniu przyrzeczenia nastąpiło uroczyste pasowanie na czytelnika. Uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy, które będą im przypominały o tym uroczystym wydarzeniu. Przygotowana została również krótka część artystyczna, podczas której uczniowie odgadywali bajkowe zagadki, sprawdzające ich znajomość bohaterów baśni i bajek. Młodzi czytelnicy wykazali się również pomysłowością w doborze kolorów podczas kolorowania obrazków dotyczących znanych bajek w połączeniach liniowych. Spotkanie przebiegło w miłej i przyjaznej atmosferze. Nauczyciel bibliotekarz zaprosiła wszystkich do częstego odwiedzania biblioteki i korzystania z jej zbiorów. Na zakończenie wizyty uczniowie otrzymali pamiątkową zakładkę do książki oraz słodki poczęstunek.

Skip to content