Menu Zamknij

Akcja Sprzątanie Świata 2022

19 września 2022 r. uczniowie klasy II wzięli udział w ogólnopolskiej Akcji Sprzątanie Świata 2022 r. Tegoroczne hasło kampanii brzmi: „Wszystkie śmieci nasze są”. Celem akcji jest budowanie świadomości ekologicznej, kształtowanie nawyków ekologicznych oraz działanie na rzecz ochrony środowiska. Dzieci wyposażone w jednorazowe rękawiczki i worki sprzątały teren wokół szkoły. Uczniowie oprócz sprzątania uczestniczyli również w lekcji na temat poszanowania środowiska, nauki segregacji odpadów i recyklingu. Chętnie rozwiązywali rebusy i różne zagadki przyrodnicze wykazując się dużą wiedzą na temat ekologii. Kolejnym zadaniem było wspólne wykonanie „Śmieciowego Potwora”. Wszyscy pracowali solidnie i z zapałem. Taka akcja jest dowodem na to, że lubimy wspólnie działać.

Koordynatorkami akcji były panie Jadwiga Kozak i Anna Rychlicka.

Skip to content