Menu Zamknij

Kategoria: news

Nauka zdalna dla klas 5-8

Szanowni Państwo, na podstawie rozporządzenia MEiN z dnia 26.01.2022 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w dniach od 27.01.2022 r. do 27.02.2022 r. nauka w klasach V- VIII szkoły podstawowej odbywa się w trybie zdalnym na platformie Teams:

Środa z profilaktyką

Wspieranie postaw prozdrowotnych, uczenie odpowiedzialności za własne zdrowie – to między innymi cele cyklicznej akcji Narodowego Funduszu Zdrowia. „Środa z profilaktyką” związana jest z ogólnopolskimi i międzynarodowymi działaniami prozdrowotnymi. Głównymi obszarami tematycznymi są otyłość i cukrzyca, programy profilaktyczne, raporty NFZ oraz kampanie edukacyjne.

„Jest taki Dzień”

Święta Bożego narodzenia są najbardziej rodzinnym i ciepłym świętem pozwalającym poczuć serdeczność i miłość wszystkich wokół. 16 grudnia 2021 roku uczniowie kl. III przedstawili montaż słowno-muzyczny pt. „Jest taki Dzień”. W ten sposób przybliżyli nam prawdę, że Jezus narodził się na Ziemi z miłości do nas i bardzo pragnie byśmy tą miłością nawzajem się obdarowali.

Drzewo genealogiczne

Na lekcjach historii, uczniowie klasy IV wcielili się w rolę genealogów i w ramach poszerzenia wiadomości na temat historii swojej rodziny, wykonali prace projektową: „Drzewo genealogiczne swojej rodziny”. Za pomocą drzewa genealogicznego można przedstawić dzieje każdej rodziny.

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka w naszej szkole

20 listopada przypada rocznica uchwalenia Deklaracji Praw Dziecka z 1959 roku w trakcie XIV sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ oraz Konwencji o prawach dziecka z 1989 roku. Deklaracja praw dziecka to zbiór postulatów dotyczących zapewnienia dzieciom właściwych warunków życia i rozwoju, w Konwencji o prawach dziecka zostały spisane wszystkie prawa dziecka. Polska ratyfikowała Konwencję 7 czerwca 1991 r. W naszej szkole corocznie obchodzimy Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka, którego koordynatorkami są p. Wioletta Burdziak- Zabłotny i p. Bożena Zarzyka.

Pamiętamy …

Kończy się listopad – miesiąc poświęcony zmarłym. Nasza szkoła została zaproszona do wzięcia udziału w inicjatywie społecznej „Bieszczady Pamiętają”. Istotą akcji jest pamięć o tych, którzy odeszli oraz gest dobrej woli w postaci poświęcenia swojego czasu i sił na uporządkowanie mogił czy innych miejsc pamięci. W związku z tym klasa 5 wybrała się do parku „Kwitnąca Akacja”

„Strofy o Ojczyźnie”

W środę, 10 listopada w Domu Sokoła odbył się powiatowy konkurs recytatorski pt. „Strofy o Ojczyźnie”. Wiersze o treści patriotycznej recytowało 56 uczennic i uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z powiatu sanockiego. Naszą szkołę reprezentowała Weronika Potomka, Emila Biega, Maja Zdziarska oraz Milena Biega, która zajęła III miejsce w kategorii kl.1-4. Gratulujemy!

„Nie święci garnki lepią”

12 października uczniowie klasy pierwszej i drugiej uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych w sanockim Skansenie. Podczas warsztatów prowadząca opowiadała o garncarstwie, które się rozwijało na naszym terenie, a szczególnie o Mrzygłodzie, gdzie praktycznie w każdym domu był warsztat garncarski. Dzieci poznały zagrodę garncarską, piec do wypalania gotowych wyrobów, sprzęt jakiego wówczas używano m. in koło garncarskie, przy którym każdy mógł usiąść i wypróbować jego działanie.

Skip to content