Menu Zamknij

Konkurs plastyczny „Kartka z lasem”

Zapraszamy do udziału w konkursie. Organizatorem konkursu plastycznego „Kartka z lasem” jest Nadleśnictwo Brzozów. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych. Celem Konkursu jest rozwijanie kreatywności i wyobraźni plastycznej związanej z tematyką leśną oraz promowanie samodzielnej pracy twórczej dzieci.

Zadaniem jest wykonanie dowolną techniką plastyczną kartki bożonarodzeniowej z motywem leśnym. Praca powinna być wykonana w formacie A5.

Prace powinny być wykonywane indywidualnie i samodzielnie. Organizator będzie oceniał prace w dwóch kategoriach wiekowych: – klasy I-III – klasy IV-VIII, biorąc pod uwagę staranność wykonania prac, oryginalność ujęcia tematu oraz zgodność z zakresem tematycznym konkursu.

Wraz z pracą konkursową należy przynieść uzupełniony załącznik nr 1 Regulaminu, tj. zgodę na przetwarzanie danych osobowych ucznia podpisaną przez rodzica.

Wykonane Kartki wraz z podpisanymi przez rodziców zgodami proszę przynosić do 1 grudnia 2022 do p. Agnieszki Gajos.

Oświadczenie rodziców

Skip to content