Menu Zamknij

Mamy to – Szkoła Promująca Zdrowie Krajowy Certyfikat

Decyzją Centralnej Kapituły Krajowego Certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie Szkoła Podstawowa w Trepczy uzyskała rekomendację do nadania tego prestiżowego wyróżnienia. Tę szczególnie dobrą wiadomość uzyskaliśmy 2 września bieżącego roku po dwumiesięcznym okresie oczekiwania na decyzję Kapituły. Tym samym szkoła została włączona do Krajowej Sieci Szkół odznaczonych certyfikatem i należy do Europejskiego Programu Szkoły dla Zdrowia w Europie.

Droga do Krajowego Certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie nie jest prosta, warunki ubiegania się o certyfikat SzPZ są rygorystycznie kontrolowane przez organy Krajowej Komisji Szkoły Promującej Zdrowie, a ich spełnienie to wielkie wyzwanie zarówno dla uczniów szkoły, jak i grona pedagogicznego. Aktywność prozdrowotna szkoły sprawdzana jest w bardzo skrupulatny sposób przez komisję. Dokonuje ona analizy wszystkich obszarów działań, w których koordynatorzy projektu SzPZ zobowiązani byli przeprowadzić raport autoewaluacji.

 W związku z dokonaną dokładną i szczegółową ewaluacją w pięciu standardach szkoła uzyskała niezwykle cenne informacje o potrzebach w zakresie realizacji programu.

Edukacja prozdrowotna w naszej szkole ma miejsce od wielu lat. W 2014 roku szkoła wstąpiła do Rejonowej Sieci Szkół Promujących Zdrowie, a po okresie trzech lat zostaliśmy przyjęci do Sieci Wojewódzkiej. Zostało to poprzedzone złożeniem dokumentacji przygotowanej w oparciu o pięć standardów, a więc zgodnie z wymaganiami.  Dało to nam, jako społeczności szkolnej, dużą dawkę pozytywnej energii do samorozwoju i pracy na rzecz szkoły oraz środowiska lokalnego w zakresie budowania postaw służących zdrowiu. W wyniku realizacji programu Szkoła Promująca Zdrowie podejmowane są wśród uczniów naszej szkoły liczne inicjatywy z zakresu promocji zdrowego stylu życia, które wpisały się już na stałe w działalność placówki. Mocną stroną szkoły jest podejmowanie i realizacja działań na rzecz zdrowia nie tylko wśród społeczności szkolnej, ale także środowiska lokalnego. Uznaliśmy nasze działania jako niezwykle ważne dla nas samych, ale również dla szkoły jako placówki. W wyniku realizacji zagadnień związanych z tematyką zdrowia, szkoła jest zapraszana do udziału w wielu konkursach, szkoleniach, projektach, spotkaniach edukacyjnych.

W okresie trzech ostatnich lat nastąpił wzrost świadomości i celowości podejmowanych działań wśród uczniów, nauczycieli i rodziców. Dostrzegają oni potrzebę działań na rzecz zdrowia i aktywnie włączają się w prowadzone akcje, happeningi i rozmaite projekty. Najważniejszym zadaniem Szkoły Promującej Zdrowie jest budowanie świadomości dbania o własne zdrowie i współodpowiedzialności za zdrowie swoje i najbliższych w całej społeczności szkolnej. Podejmowane działania z pewnością zaprocentują w przyszłości. Rodzice coraz częściej zauważają potrzebę edukacji uczniów w zakresie zdrowia.

Podejmowanie działań mających na celu rozwiązywanie problemów cywilizacyjnych i społecznych ukazuje szkołę jako placówkę szczególnie otwartą na problemy współczesnego świata.

 Posiadaniem Krajowego Certyfikatu może pochwalić się bardzo niewiele szkół w Polsce. Jest to zaszczyt dla szkoły, a jednocześnie zobowiązuje do tworzenia warunków, które sprzyjają dobremu samopoczuciu członków społeczności szkolnej, podejmowania działań na rzecz zdrowia własnego oraz innych ludzi oraz tworzenia zdrowego środowiska.  Posiadanie certyfikatu sprzyja rozwojowi szkoły, motywuje do pracy. Jesteśmy dumni z naszego sukcesu.

Skip to content