Menu Zamknij

Próbna ewakuacja

Dbając o bezpieczeństwo naszych uczniów, nauczycieli oraz pracowników szkoły, 18 września została przeprowadzona próbna ewakuacja. Po usłyszeniu sygnału alarmowego wszystkie osoby znajdujące się w budynku szkolnym, zachowując wytyczne zawarte w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, bez paniki przedostały się drogami ewakuacyjnymi do punktu zbiórki. Po opuszczeniu sal lekcyjnych wszyscy zgromadzili się na placu przed szkołą, w bezpiecznej odległości od miejsca zagrożenia. Tam nauczyciele sprawdzili obecność uczniów znajdujących się pod ich opieką, po czym złożyli meldunek panią koordynującym ewakuacją – Darii Blecharczyk-Ciętak i Annie Rychlickiej. Wszyscy bezpiecznie opuścili szkołę.

Głównym celem przeprowadzonych ćwiczeń było zapoznanie uczniów i pracowników szkoły z praktycznym zastosowaniem procedur dotyczących zachowania się w przypadku wybuchu pożaru lub powstania innego zagrożenia dla życia i zdrowia. Po zakończonym alarmie uczniowie wrócili na lekcje.

Skip to content