Menu Zamknij

Kategoria: news

Wybory do Samorządu Uczniowskiego

29 września w naszej szkole odbyły się wybory na przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego. Do wyborów zgłosiło się 12 kandydatów z klas od IV do VIII. W wyniku tajnego głosowania wszystkich klas, przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego został Kamil Szczujko, uczeń klasy VIII,

Europejski Tydzień Sportu

W dniach 23 – 30 września 2021 r. po raz kolejny we wszystkich państwach Unii Europejskiej obchodzony był Europejski Tydzień Sportu (ETS), koordynowany w Polsce przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Ministerstwo Edukacji i Nauki – tak jak w latach ubiegłych – włączyło się w promocję tej ogólnopolskiej inicjatywy.

Europejski Dzień Języków Obcych

Europejski Dzień Języków Obcych to od 26.09.2001 r. coroczne święto ustanowione z inicjatywy Rady Europy w celu ukazania znaczenia uczenia się i nauczania języków obcych, szerzenia idei wielojęzyczności oraz porozumienia pomiędzy różnymi kulturami, promowania różnorodności kulturowej i językowej Europy jako bogactwa, które należy rozwijać i pielęgnować oraz zachęcania do uczenia się języków przez całe życie.

Mamy to – Szkoła Promująca Zdrowie Krajowy Certyfikat

Decyzją Centralnej Kapituły Krajowego Certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie Szkoła Podstawowa w Trepczy uzyskała rekomendację do nadania tego prestiżowego wyróżnienia. Tę szczególnie dobrą wiadomość uzyskaliśmy 2 września bieżącego roku po dwumiesięcznym okresie oczekiwania na decyzję Kapituły. Tym samym szkoła została włączona do Krajowej Sieci Szkół odznaczonych certyfikatem i należy do Europejskiego Programu Szkoły dla Zdrowia w Europie.

Bioróżnorodność wokół mnie

W ramach kolejnej edycji Harcerskiej Ogólnopolskiej Akcji Ekologicznej „Florek”, realizując zadanie 1. Bioróżnorodność wokół mnie. – „Odkrywcy” ze Szkoły podstawowej w Trepczy 24 września aktywnie uczestniczyli w zajęciach, w trakcie których poszerzyli swoją wiedzę o różnorodności gatunków flory.

Ewakuacja

Dnia 17 września 2021 r. w naszej szkole została przeprowadzona próbna ewakuacja. Po usłyszeniu sygnału alarmowego uczniowie i pracownicy, którzy przebywali w tym czasie w budynku szkolnym, musieli go niezwłocznie opuścić w kierunkach zgodnie z graficznym planem ewakuacji.

Skip to content