Menu Zamknij

Profilaktyka w odcinkach- odsłona pierwsza.

Spotkanie z pracownikami Państwowej Straży Pożarnej i próbna ewakuacja.

Dbając o bezpieczeństwo uczniów, nauczycieli oraz pracowników obsługi, w naszej szkole została przeprowadzona próbna ewakuacja (praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji – ćwiczenia ewakuacyjne). Po usłyszeniu sygnału alarmowego wszystkie osoby znajdujące się w budynku szkolnym, zachowując wytyczne zawarte w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, bez paniki, przedostały się drogami ewakuacyjnymi do punktu zbiórki, którym był teren przed budynkiem szkoły.  Po opuszczeniu sal lekcyjnych wszyscy zgromadzili się w wyznaczonej strefie, w bezpiecznej odległości od miejsca zagrożenia. Tam nauczyciele sprawdzili obecność uczniów znajdujących się pod ich opieką. Po przybyciu strażaków przekazano im informacje o sprawnie przeprowadzonej ewakuacji, a przybyły zastęp straży pożarnej przeszukał budynek szkoły, w którym znalazł zagubionego ucznia. Akcja poszukiwawcza przebiegła sprawnie i uczeń po 2 minutach był już w bezpiecznym miejscu przed szkołą.

Głównym celem przeprowadzonych ćwiczeń było zapoznanie uczniów i pracowników szkoły z praktycznym zastosowaniem procedur dotyczących zachowania się w przypadku wybuchu pożaru lub powstania innego zagrożenia dla życia i zdrowia.  Podczas spotkania uczniowie dowiedzieli się, iż praca strażaków polega nie tylko na gaszeniu pożarów, ale również na udzielaniu pomocy ludziom podczas wypadków samochodowych oraz asyście podczas różnych akcji. Strażacy zapoznali nas z sytuacjami, w których należy wezwać straż pożarną, z zasadami prawidłowego zachowania się podczas pożaru oraz przypomnieli numery alarmowe do straży, policji i pogotowia ratunkowego.

Największe zainteresowanie wzbudził wóz strażacki. Uczniowie mieli również możliwość obejrzenia z bliska oprzyrządowania, jakim dysponują strażacy podczas swojej ciężkiej i odpowiedzialnej pracy, m.in.: gaśnice, węże oraz sprzęt służący do pomocy podczas wypadków oraz przymierzenia hełmu strażackiego.

Dla wszystkich była to naprawdę wspaniała przygoda, podczas której wiele się nauczyliśmy.

Skip to content